Mănăstirea Prislop

(Mănăstire de maici, 40 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: "Sf. Ioan Evanghelistul" şi "Înălţarea Sfintei Cruci"
Adresă: localitatea Silvaşu de Sus, jud. Hunedoara
Stareţă: monahia Pavelida Munteanu
Telefon: 0254 771004; 0372 779206 foto: George Crăsnean
După tradiţie a fost ctitorită de Sf. Nicodim de la Tismana, unul dintre reorganizatorii vieţii monahale româneşti din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Se pare că o modestă aşezare monahală a existat la Prislop încă înainte de venirea Sf. Nicodim, pe locul numit “la mănăstirea bătrână“. În 1564 mănăstirea a fost refăcută din temelie de domniţa Zamfira, fiica fostului domn muntean Moise Vodă Basarab. În anul 1762 generalul Buckov o incendiază, iar monahii de la Prislop au fost siliţi să părăsească mănăstirea. Viaţa monahală a fost reluată în 1770 când sunt trimişi călugării Varlaam şi Nichita. În secolul al XIX-lea a fost administrată de către preoţii de mir din satele din împrejurimi. În perioada 1911-1948 mănăstirea a fost condusă de mai mulţi egumeni aparţinând ritului greco-catolic. În 1948 mitropolitul Ardealului, dr. Nicolae Bălan a trimis la Prislop pe ieromonahul Arsenie Boca. În mai 1950 Episcopia Aradului a hotărât transformarea ei într-o obşte de maici, condusă de stareţa Zamfira Constantinescu. În urma decretului de stat 410/1959, mănăstirea a fost închisă şi transformată în cămin de bătrâni. În 1976 a fost reînfinţată ca mănăstire de maici.
Din punct de vedere arhitectonic biserica mănăstirii este de mici dimensiuni, în plan triconc cu o singură turlă pe naos.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
www.inforegio.ro Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Copyright © Orasul Geoagiu 2010-2011 | Toate drepturile rezervate