Biserica ortodoxă: „Sfantul Nicolae”:

Monument de arhitectură religioasa (lacaş de cult) Cod LMI: HD-II-m-A-03317 Datare: 1528
Biserica ortodoxă din Geoagiu - Suseni cu hramul Sf. Nicolae, este o construcţie masivă, în stil baroc construită din piatră brută de calcar, aşezată în mortar de var, având turla de lemn cu două etaje suprapuse, lungime de 24 m, lăţimea de 9, 20 m, înălţimea de 4 - 5 m iar grosimea zidurilor de 1 şi ½ m. Bolta bisericii are formă de semicerc. Ferestrele din altar si naos sunt încadrate în arcade masive, păstrând încă unele trăsături ale stilului gotic, ce nu au fost înlăturate definitiv de renovările ulterioare. Altarul era despărţit de naos printr-un zid masiv.
Până in 1931, turla bisericii a fost construită din lemn şi acoperită cu şindrilă. Doborâtă de furtună in 1931, turla a fost construită sub forma de prismă octogenată şi a fost acoperită cu tablă zincată, iar arcadele ferestrelor de la biserică şi-au pierdut trăsăturile gotice, primind nuanţa stilului bizantin. Vlădica Vasile Stan, episcop al Maramureşului liturghist, aflat aici intr-un pelerinaj, s-ar fi exprimat: “Biserica aceasta mai durează o mie de ani !”.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
www.inforegio.ro Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Copyright © Orasul Geoagiu 2010-2011 | Toate drepturile rezervate